Referenčne ambulante so ambulante družinske medicine, okrepljene z diplomirano medicinsko sestro. Gre za okrepitev tima družinske medicine in s tem tudi osnovne zdravstvene dejavnosti, kar je prioriteta zdravstvene politike. Na ta način bo izboljšana kakovost dela in zadovoljstvo bolnikov. Uvedba novega kadra bo omogočila tudi prerazporeditev nekaterih nalog in odgovornosti.

Preberi vse…

roke

Dopis MZ izdan dne, 20.4.2017 glede razporejanja DMS/dipl. zdravstvenikov zaposlenimi v RADM

Dopis_Razporejanje v RADM

Izločitev kazalnika: Vsaj 1 x letno določen PSA pri moških z benigno hiperplazijo prostate

Izločitev kazalnika, dne, 13.1.2017

Navodila in vprašalnik o zadovoljstvu pacientov za leto 2016

Navodila za RA (vprašalnik o zadovoljstvu pacientov – 2016)

Vprašalnik o zadovoljstvu pacientov v RADM za leto 2016

Plakat: Plakat RA

Zloženka: Zloženka RA

Pregled rezultatov:

Analiza zadovoljstva zaposlenih v RA – 2011

Analiza zadovoljstva zaposlenih v RA – 2012

Analiza zadovoljstva zaposlenih v RA – 2013

Analiza zadovoljstva zaposlenih v RA – 2014

Analiza zadovoljstva zaposlenih v RA – 2015

Sklepi projektnega sveta, pomembni za delo v referenčni ambulanti: Sklepi_PS_spletna_stran