Referenčne ambulante so ambulante družinske medicine, okrepljene z diplomirano medicinsko sestro. Gre za okrepitev tima družinske medicine in s tem tudi osnovne zdravstvene dejavnosti, kar je prioriteta zdravstvene politike. Na ta način bo izboljšana kakovost dela in zadovoljstvo bolnikov. Uvedba novega kadra bo omogočila tudi prerazporeditev nekaterih nalog in odgovornosti.

Preberi vse…

roke

SEZNAM REFERENČNIH AMBULANT (november 2017)

Seznam vseh R(ADM)_november 2018

__________________________________________________________________

Sklep MZ o preimenovanju referenčnih ambulant družinske medicine (RADM) v ambulante družinske medicine (ADM), 21. 12. 2017

Dopis_Preimenovanje RADM v ADM

__________________________________________________________________

Plakat: Plakat RA

Zloženka: Zloženka RA

REFERENČNE AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE – Timska obravnava

_________________________________________________________________________

Poziv nosilcem ambulant splošne in družinske medicine o vključitvi v projekt referenčnih ambulant

Dopis za oddajo vloge za pridobitev RADM, 6.11.2017

_________________________________________________________________________

Obvestilo o prenovi kazalnikov kakovoysti v RADM, 1. 12. 2017

Dopis_prenova kazalnikov kakovosti s 1. 1. 2018

_________________________________________________________________________

Dopis beleženja storitev EKG in spirometrije

Dopis beleženja EKG in spirometrije v RADM – 8. 9. 2017

_________________________________________________________________________

Prenova protokolov za obravnavo bolnikov s kronično boleznijo v RADM

Dopis_prenova protokolov ASTMA, KOPB IN AH – junij 2017

Protokol astma – prenovljen, junij 2017.pdf

Protokol KOPB – prenovljen, junij 2017.pdf

Protokol arterijske hipertenzije – prenovljen, junij 2017.pdf

Poziv glede natančnosti beleženja storitev s strani DMS v RADM v IT sistem, 27. 6. 2017

Dopis_natančnost beleženja storitev v IT sistem

Dopis MZ izdan dne, 20.4.2017 glede razporejanja DMS/dipl. zdravstvenikov zaposlenimi v RADM

Dopis_Razporejanje v RADM

Izločitev kazalnika: Vsaj 1 x letno določen PSA pri moških z benigno hiperplazijo prostate

Izločitev kazalnika, dne, 13.1.2017

Navodila in vprašalnik o zadovoljstvu pacientov za leto 2017

Navodila RA za izpolnjevanje ankete (vprašalnik o zadovoljstvu pacientov – 2017)

Vprašalnik o zadovoljstvu pacientov v RADM za leto 2017

Sklepi projektnega sveta, pomembni za delo v referenčni ambulanti:

Sklepi_PS_spletna_stran